Aktivitets­verk­stedet

Saturday ITGK-teori eksamenskurs

Trenger du en oppfrisker i ITGK-teori? Føler du deg usikker på protokoller, binærtall, internettet og PC-deler? Da bør du komme på Programvareverkstedet sitt ITGK-teori eksamenskurs! Alt du trenger å vite om ITGK-teori dekkes av tidligere studentassistent Amund Kvalsvik. Kom innom og få kunnskapen du trenger for å naile teoridelen av eksamen!

Slidsene kan finnes her: http://pvv.ntnu.no/~amundbk/ITGKTeori.pptx Opptak kan finnes her: http://i.pvv.org/u/itgk2018video

Do you need a reminder in ITGK-theory? Are you unsure of protocols, binary numbers, the Internet and PC parts? Then you should come to Programvareverkstedet's ITGK-theory exam course! All you need to know about ITGK-theory is covered by former student assistant Amund Kvalsvik. Come by and get the knowledge you need to nail the theory of the exam!