Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
of 72
DSC08585ParaibaEks-regnskog.JPG

Når man flyr over det nord-østlige Brasil kan man ofte se noe sånt under seg. Mange småveier løper gjennom landskapet, spor etter veiene som ble brukt til å frakte ut tømmer fra regnskogen, dengang det fremdeles var skog der...

Det er imidlertid grunn til optimisme! Mye ny, raskt-voksende skog plantes kontinuerlig, og takket være satelitt-overvåkning er myndighetene nå i stand til å oppdage ulovlig tømmerhogst.

 

Flying over the north-eastern part of Brazil, you will often see something like this below. A large number of small roads run through the landscape, remains from when timber was transported out of the rainforest that used to exist there...

There's reason for optimism, though! Lots of new, fast-growing trees are planted, and thanks to satellite cameras, the government is now able to monitor the vast Amazon region for illegal logging.