Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
of 72
190DSC00543FommIrRihOrdentligKlippe.JPG

Den internasjonale målestokken blant reisende når man skal understreke hvor stort noe er, er å måle det i antall Sveits. Det funker ikke med Malta. Det er plass til 130 Maltaer inni ett Sveits! Og det blir visst ikke noe bedre med tiden. Havet spiser opp Malta så fort det bare kan, så åkrene går helt ut til klippekanten og blir mindre og mindre hele tiden.

Når turistinformasjonen i Malta ber turistene om å holde god avstand til klippekanten så er det ikke av hensyn til turistenes liv og helse. Det er for at Malta ikke skal forsvinne fortere enn nødvendig.

 

When travelers talk about how large something is, they tend to measure it in comparison to Switzerland. That doesn't work with Malta. There's room for 130 Maltas inside just one Switzerland! And the situation is not improving, as the sea keeps eating the island.

When the tourist information of Malta advises to stay away from the edge of the cliffs, it is not to save tourists from hurting themselves. It is to ensure that Malta doesn't disappear any quicker than neccessary.