Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
of 72
315DSC00703MnajdraDroeyt5000Aar.JPG

Oldtidsminnet Mnajdra er drøyt 5000 år gammelt, det vil si eldre enn det meste annet menneskeskapte vi har rundtom på planeten vår. Og det er jo vel og bra, men det hadde vært enda bedre om vi hadde visst noe mer om dem enn det.

Koblingen mellom fortid og nåtid er imidlertid klar. Mange av husene som bygges på Malta i dag er slett ikke ulike disse her. Og det er mer enn sannsynlig at en del av de bebodde husene på Malta i dag består av byggemateriale hentet fra andre slike, like gamle templer.

 

The megalithic marvel og Mnajdra is one of several buildings on Malta more than 5000 years old, older than pretty much everything else manmade on Earth. Which is all good and well, except it would have been nice to know more about them than that.

The link between past and present is intuitive, though. Many of the houses built on Malta even today are quite similar to this one, at least from the outside. And it is more than likely that many of the relatively modern houses on Malta contain pieces of stone taken from other just as old temples as this one.