Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
of 72
435DSC00810GozoMystiskeHjulspor.JPG

Dette er et av Maltas største mysterier. Her og et titalls andre steder på øya er det noe som definitivt ser ut som en slags hjulspor i steinen. De går parallelt over lange avstander, noen steder en halvmeter dype, andre steder mindre dypt.

Hvor de kommer fra? Nei, si det. Erich von Däniken er selvfølgelig rimelig overbevist om at det har noe med UFO-landingsplasser å gjøre, men spørsmålet er fremdeles åpent.

 

This is one of the largest mysteries of Malta. Here on Gozo and many places elsewhere in the country you can find something that looks like cart ruts in the rocky ground. They just go on and on, and they are fairly deep, often much deeper than these.

Where they come from? Well, Erich von Däniken is of course convinced they are traces of some UFO landing facilities, but the question is still open for debate.