Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
DSC07403FesBoujeloudOgInania.JPG
Den flotteste porten inn til gamlebyen er Bab Bou Jeloud. Etter at moderne artilleri gjorde bymurer ubrukelige begynte man å legge innsatsen i å gjøre dem fine å se på heller enn på å gjøre dem vanskelige å rive ned, og det synes jeg var lurt.   The most beautiful gate into the Old Town in Fes is Bab Bou Jeloud. As modern artillery rendered city walls useless, cities began putting more effort into making them nice to look at than difficult to tear down. Now, that's progress for you!
Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]