Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
of 84
DSC07526BaobolongFalkIFlukt.JPG

 

Gambia er et valfartssted for fuglekikkere fra hele verden, siden det finnes cirka 12 milliarder forskjellige fuglearter der. Dessverre kommer du sjelden særlig nært fuglene, så dette er typisk hva du ser av dem. Fuglene er ganske nervøse av seg. Det er nok en naturlig følge av at de bor i et land hvor folk ofte har for lite å spise.

 

Birdwatchers flock to Gambia, as it is home to about twelve billion different bird species. Unfortunately you seldom get very close to the birds, so this is what you typically see.

The birds are rather nervous, which is a natural thing to be for a flying chunk of meat in a country where people often lack food.