Index page [<< First] [< Previous] [Next >] [Last >>]
of 84
DSC07406TendabaAfrikasHevn.JPG

 

På en skulptur i Tendaba Camp fant jeg en skulptur/globus hvor Afrika virkelig har fått sin hevn etter kolonimaktenes skjødesløse grensetrekking på det afrikanske kontinent.

Vi får håpe at det ikke bryter ut krig mellom nabolandene Irland og Portugal, og at Italia dukker opp igjen en vakker dag. Her strekker ikke "Finn fem feil!" helt til...

 

In Tendaba Camp I found a sculpture on which the Africans really have taken their vengeance on the Europeans and their senseless drawing of borders on the African map a hundred years or so ago.

Let's hope there will be no war between the neighbours Ireland and Portugal, and that Italy is recovered eventually. Good luck finding your way around this map!