Post@irn.no, Adresse: Calmeyergt.8, 0183 OSLO. Fax: 850 22 050, Konto nr. 05304230454


Velkommen til Islamsk Råd Norge (IRN)

IRN er en paraplyorganisasjon for islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge. Vi har 25 medlemsorganisasjoner over hele landet. På vår hjemmeside vil du finne informasjon om vårt arbeid, linker til våre medlemssamfunn, og samarbeidspartnere, samt nyttig stoff til bruk for våre medlemmer og andre organisasjoner.
2005-04-26: IRNs høringsuttalelse - KRL

Islamsk Råd Norge har lest høringsforslaget fra Det Kongelige Utdannings- og Forskningsdepartement om endringer i opplæringsloven i KRL, og gir her forslag til endringer og tilføyelser.
Regjeringens forslag til oppfølging av menneskerettighetskomiteens uttalelse og Departementets tiltak vil bli kommentert.
For å lese hele uttalelsen: Trykk her


Om IRN

  Hovedside
  Om Islamsk Råd Norge

Komiteer

  Hilalkomiteen
  Informasjonskomiteen
  Servicekomiteen
  Undervisningskomiteen

Medlemmer

  Medlemsorganisasjoner
  Pressemeldinger

Samarbeidspartnere

  Kontaktgruppa
  STL