[hilalkomiteen]

[Muharram 04]

[Dhul Hijjah 04]

[Shawwal 03]

[Ramadan 03]

[Muharram 03]

[Dhul Hijjah 03]

[Shawwal 02]

[Ramadan 02]

[Muharram 02]

[Dhul Hijjah 02]

[Shawwal 01]

[Ramadan 01]

[2001]

[1422 h]

[Brosjyre]

[Brosjyre Urdu]

[Brosjyre Arabisk]

[Brosjyre Norsk]

[Avtalen]

[Retningslinjer]

[Månens faser]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Norge starter 1425 hijri lørdag 21.02.2004

I henhold til hijrikalenderavtalen, vil 1. muharram 1425 være på lørdag 21.02.2004.
Denne avgjørelsen er basert på metoden definert i "Hijrikalender-avtalen" som 13 store moskeer i Norge har sluttet seg til. Send oss en email: hilalkomiteen@irn.no for mer informasjon.


Hilalkomiteen vil avholde møte 20.02.2004 for å avgjøre punkt 5.2 av avtalen og dermed oppdatere denne siden med sin felles erklæring om start av muharram 1425.


Fastsettelse av islamske høytidsdager


Flere moskeer har nå gått sammen og blitt enige om å bruke samme metode for bestemmelse av ramadans begynnelse og slutt. 13 moskeer har hittil undertegnet "Hijrikalender avtalen" og flere ventes å følge etter. En komite for å implementere metoden er blitt valgt og arbeidet er i gang i henhold til "retningslinjene". Se brosjyren for mer informasjon.

Metoden baserer seg på følgende to kriterier:

  1. At månen kan observeres innenfor internasjonal datolinje. Metoden skal bruke "Shaukatkriteriet" og "moon calculator" laget av Dr. Manzoor Ahmed for å beregne synlighetsparabelen for månen.
  2. At minst et muslimsk land har erklært at månen er blitt observert.
Moskeene som har undertegnet avtalen er:
Bazime/e-Naqshband
Center Rahma
Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat
Det Islamske Forbundet
Ghousia Muslim Society
Idara Minhaj-ul Quran
Islamic Cultural Centre Norway
Masjid Altowba
Masjid Bilal
The Islamic Movement
Tyrkisk Islamsk Ungdom for.
World Islamic Mission
Det islamske fellesskap B&H
Hilalkomiteen består av følgende personer:
Basim Ghozlan tlf. 22616329
imam Mahbub Rahman tlf. 22172591
imam Zubair Tabassam tlf. 22687014 (Overtar for Ali Yousuf)
Imran Mushtaq tlf. 93841683
Ismail Kandrouche tlf. 99523989
Saleem Raza Ahmed tlf. 90203974
Suleman Khan tlf. 92691330

I tillegg er følgende to personer valgt som varamedlemmer
imam Ata ul-Mustafa
Ali Yousuf (Reist til utlandet)

"The sun and the moon follow courses (exactly) calculated" (Al-Qur'an 55:5)