Hilalkomiteen v/IRN

Trondheimsvn 24A

0560 Oslo

Email: hilalkomiteen@irn.no

 

 

 

 

Felleserklæring om start av Ramadan 1425 (2004)

 

 

Hilalkomiteen v/IRN har fastsluttet at Norge begynner med 1. ramadan  

 

på fredag den 15. oktober 2004

 

Denne beslutning er tatt på grunnlag av metoden definert i ”Hijrikalender-avtalen” som  flere moskeer i Norge har sluttet seg til. For mer informasjon om Hilalkomiteen se http://hilal.irn.no

 

Metoden Hilalkomiteen anvender baserer seg på følgende to kriterier:

  1. ”At månen kan observeres innenfor den internasjonale datolinje iht. Shaukatkriteriet”. Månen blir født den 14.10.2004 kl. 2:49 TD og vil være synlig den 14.10.2004.
  2. ”At minst ett muslimsk land har erklært start av en ny måned”. Siden 14.10.2004 er den 30. shaban for mange muslimske land, vil kriteriet to også bli oppfylt.

 

 

Hilalkomiteen ønsker alle muslimer i Norge velsignet ramadan!

 

 

 

Underskrift av Hilalkomiteens medlemmer:

 

 

                                                                                                                      

____[sign]____________              ______[sign]___________              ___[sign]_______________

Basim Ghoslan                                   Imran Mushtaq                                     Ismail Kandrouche

 

 

            

____[sign]____________              ______[sign]___________              ___[sign]________________

Imam Mahboob ur Rehman             Saleem R. Ahmed                 Mufti Zubair Tabassam

 

 

[Ikke tilstede]

_______________________

                   Mir Hassan Qadri