Post@irn.no, Adresse: Calmeyergt.8, 0183 OSLO. Fax: 850 22 050, Konto nr. 05304230454

Medlemsorganisasjoner:

Nye organisasjoner og moskeer er velkomne til å melde seg inn i IRN.

Om IRN

  Hovedside
  Om Islamsk Råd Norge

Komiteer

  Hilalkomiteen
  Informasjonskomiteen
  Servicekomiteen
  Undervisningskomiteen

Medlemmer

  Medlemsorganisasjoner
  Pressemeldinger

Samarbeidspartnere

  Kontaktgruppa
  STL