Post@irn.no, Adresse: Calmeyergt.8, 0183 OSLO. Fax: 850 22 050, Konto nr. 05304230454Om Islamsk Råd Norge (IRN)

IRN er en paraplyorganisasjon for norske islamske trossamfunn og organisasjoner. IRN ble stiftet 22.10.93 og har i dag 25 medlemsorganisasjoner over hele landet.IRNs målsettinger er:

 • å være samlende instans mellom ulike islamske trossamfunn og organisasjoner i Norge og å representere dem overfor den norkse offentlighet
 • å synliggjøre muslimenes religiøse, etiske og kulturelle bidrag til det nors ke samfunnet
 • å bidra til at muslimer i Norge får mulighet til å leve med samsvar med isla ms lære og å bidra til identitetsdannende arbeid blant muslimer i Norge
 • å bidra til at muslimske barn og unge som lever i Norge skal få et tilbud om utdannelse i islams tro, lære, historie og kultur
 • å spre kunnskap og forståelse om islam i det norske samfunnet
 • å vise solidaritet med den muslimske ummah verden over.IRNs arbeid bygger på Koranen og profeten Muhammad (fred og velsignelse være med ham) sin sunnah og er i samsvar med Norges loverIRNs søker å realisere sine målsettinger gjennom følgende konkrete virksomheter:

 • å rekruttere nye medlemsorganisasjoner og å styrke kontakten med muslimene i Norge generelt
 • å påvirke utviklingen av grunnskolens KRL-fag
 • å sikre tilgangen på halal-slaktet kjøtt
 • å igangsette nye og å videreutvikle eksisterende ungdomsaktiviteter
 • å sikre gode og varige ordninger knyttet til gravplass og begravelse for mus limer
 • å samkjøre muslimenes inngang i fastemåneden ramadan og feiring av id al-fit r og id al-adha
 • å arbeide med å utrede mulighetene for et islamsk banktlbud i Norge
 • å videreutvikle portalen www.islam.no
 • å utvikle et nytt koranskolekonsept tilpasset norsk kontekst
 • å fortsette med inerreligiøst dialogarbeid
 • å fortsette engasjementet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunnVil DU støtte IRNs arbeid?
Gaver kan settes inn på konto nr.

0530 423 0454


Om IRN

  Hovedside
  Om Islamsk Råd Norge

Komiteer

  Hilalkomiteen
  Informasjonskomiteen
  Servicekomiteen
  Undervisningskomiteen

Medlemmer

  Medlemsorganisasjoner
  Pressemeldinger

Samarbeidspartnere

  Kontaktgruppa
  STL