Fotograf: Ingunn.
Arrangørgruppa Lorien kan bruke bildene som de ønsker, så lenge det er avklart med dem som er avbildet.

Familien Skogsrud

Familien Volden

Dalfolket

Vanja Kjeller/Skogsrud

Kaia Skogsrud

Guro Skogsrud

Tarald Volden

Tora Skogsrud og Gunhild Trasken.
Tone i bakgrunnen

Kaia & Tone

Husfrue Tora

Tord Volden og Tone

Torbjørn Skogsrud

Tarald Torsteinsson

Trond Skogsrud

Tarald Volden

Helle Tyssen og Torgeir Lind

Tone

Ulvar Svartskogen

Torbjørn og Vanja

Hallvard Skogsrud, Torbjørn,
Vanja og Helle

Kaia, Liv Soneng og Henrik

Gunhild, Tarald Volden og
Katja Skogsrud

Bjørg Skogsrud

Liv og Henrik

Halkatla og Ulvar Svartskogen

Hilde Aasen

Liv

Kaia


Tilbake