Lars Brede Johansen - hjemmeside

Nyheter

Personalia

Utdanning

Arbeidserfaring

Tillitsverv

Populærvitenskapelig publikasjoner

Arbeider direkte knyttet til studiet (ettersendes ved forespørsel)

Konferansedeltakelse, paper, foredrag og publikasjoner

Språk og data

Referanser

Fritidsinteresser

Div. lenker