Dette er fag eg har hatt tidlegare.


Haust 2001
SIE20 Kulturforståelse
SIE20 Mobil radio+prosjekt
SIE20 Satellittkommunikasjone
SIE20 SatellittkringkastingVår 2001
SIE5070 Ikt og marked
SIE0101 Eksperter i team
SIE2075 Mobilkommunikasjon
SIE2070 Multimedia signalbehandling


Haust 2000
SIE2040 Radiokommunikasjon
SIS1070 Tek.ledelse 1
SIE2045 Dig.komm
SIE2035 Informasjonsteori


Vår 2000
Digital signalbehandling
Bølgeforplantning
Kommunikasjonsteori
Mod av digitale systemer


Haust 1999
Signalbehandling
Fysikk 2
Statistikk
Design av dig.kr.

Vår 1999
El.mag
Reg.tek
Tele.nett
El.krets

Haust 1998
Fysikk
Matte4k
Dig/Dat
Kretsanalyse

Vår 1998
Matte2
Programmering
Matte3

Haust 1997
IT-Intro
Matte1
Kretsteknikk

Vår 1997
EX.PHIL ved Universitet i Tromsø