Testing med to-tråder pr kort.
LagetJuli 2018
Antall brikker10
TreingMaske-effekt i kantbrikkene, ellers alle likt, men med individuelle vridninger.
GarnGrå trønder
Sluttlengde2,x m, 1,5 cm
StatusEget bruk

Hvert kort er tredd med to tråder, en lys og en mørk, tredd diagonalt i kortet. Kortene er forskjøvet en kvart vridning i forhold til nabokortet.

  • Skrålinjer (A): Alle kortene fremover samtidig (4, 8 eller 12 stk og deretter bakover).
  • Pebble weave/prikkemønster (B): To kort frem, de to neste bak, de to neste frem og de to siste bak. x2 Deretter motsatt veg.
  • Deretter noen kombinasjoner av skrålinjer og prikkemønster. Eksempler på sekvenser: A+B og 2xA+2xB i flere omganger, både ens retning og reversert.
Til slutt ble halve bunken flippet slik at den ble speilet om midten og det ble laget et mønster inspirert av Vestrum-båndet.

Tilbake til bloggen eller oversiktssiden.