Regler for gradering - Trondheim Go Klubb

 1. Start grad fastsettes etter skjønn i området 24 kyu til 1 kyu.

 2. Grad fastsettes videre etter resultater oppnådd i offisielle partier:

  En spillers grad kan også justeres etter skjønn, hvis spesielle forhold tilsier dette.

  Laveste mulige grad er 24 kyu.

 3. Offisielle partier spilles på 19x19 brett med betenkningstid minimum 60 minutter + 5*1 min byo-yomi med handicap i henhold til følgende tabell:

  Grad forskjellHandicap
  0Tilfeldig eller alternerende farge, 6,5 komi til hvit.
  1Laveste spiller tar svart. 0,5 komi til hvit
  2 til 9Laveste spiller tar svart og får 2 til 9 stener, plassert ihht tradisjon. 0,5 komi til hvit.
  mer enn 9Offisielt parti ikke mulig. Vurder et undervisningsparti (shidô go).

  Parti mellom to spillere der begge er 20 kyu eller lavere spilles som ved gradslikhet.

 4. Grad fra 1 dan kan kun fastsettes og endres ved deltagelse i turneringer med deltagere fra andre klubber. Har man først oppnådd 1 dan, vil ikke graden bli modifisert ved spill internt i klubben, og man vil fungere som et referansepunkt for klubbens grader så lenge man er aktiv deltager i eksterne turneringer.

  Spillere med grad lavere enn 1 dan kan fikseres, hvis dette er ønskelig og forsvarlig.