CERT/PGP

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Denne siden er ikke oppdatert

PGP gjev gode og enkle mogleikar for sikker kryptering av data. Den kan lett integrerast med maillesare, og finst for fleire OS.

PGP er installert på alle PVVs maskiner.