CERTsrapport/H2021

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Høsten 2021 tok Adrian over som leder av CERT, alle likte dette og synes det bør gjentas.

Sertifikater

Like før jul gikk Microbel sine HTTPS sertifikater ut. Dette er kritisk med tanke på mail og hjemmeområder. Aktive i drift hadde behov for å lære prosessen for å skaffe nye sertifikater. Det har blitt opparbeidet og opprette prosedyrer for fornying av sertifikater, og wiki artikkel er opprettet for prosedyren. Videre gikk resten av sertifikatene ut i januar og alle sertifikatene ble fornyet. Fremover vil det være nødvendig å fornye HTTPS sertifikatene til alle maskinene i denne perioden.

Rootpassord

i (27. September?) ble rootpassordet lekket på digitale kanaler ved en feiltakelse. Ytre rootpassord har blitt erstattet kort tid etter hendelsen. Det er ikke noen mistanke om at hendelsen har blitt utnyttet av utenforstående.

log4j

I respons på sikkerhetshullet, har vi oppgradert det vi kjenner til av tjenester som kan ha vært sårbart. Dette inkluderer PVV sin minecraft server. Vi har ingen grunn til å tro at vi fortsatt er utsatt for dette.