CERTsrapport/H2022

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Cert rapport h2022.

Uppdates. 1nov openssl slapp sikkerhets uppdate. Buffer owerflow som kunne brukes i dos attacks. Ansett som mindre kritisk. varning of server room problems. dec/jan purged contaminated discord user.