Common Lisp

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Møter

Flere PVVere har Common Lisp som sitt Favourite Pet Language. Det betyr at stort sett alle har kunnskapen du trenger til å få programmene dine til å fungere.

Bøker

PVV har noen av standard-bøkene om Common Lisp.

  • Practical Common Lisp
  • Ansi Common Lisp

Nett-ressurser

Programvare

De fleste linux maskinene på programvareverkstedet har installert kompilatoren CLISP. Noen har også installert steel bank common lisp (sbcl). Per dags dato har

GNU Emacs

Emacs er en editor som i stor grad er implementert i lisp. Den har derfor god innebygget støtte for redigering av lisp-kode. Killer-argumentet for å brukke emacs i stedet for vim eller andre editorer er likevel pakken SLIME.

SLIME - Superior Lisp Interaction Mode for Emacs

CL-implementasjoner

CLISP

CLISP er på mange måter å annse som standardkompilatoren for common lisp.

Allegro Common Lisp

CMUCL

SBCL

Steel Bank Common Lisp er en veldig god kompilator. Den er strengere på syntaks en f.eks. CLISP. Steel Bank lærer bort riktig common lisp. Dessverre er ikke det prioritet når man skal ha godkjent en øving midt på natten. I tillegg til å lære bort riktigere kode enn CLISP er den også mange ganger kjappere.