Drift/EnvironmentVariabler

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Konsistens

Oppsettet skal være konsistent med tanke på hva som ligger først i forskjellige path-variabler. Dette gjelder først og fremst PATH og MANPATH.

Kort beskrivelse av viktige variabler

PATH

Variabelen PATH er en kolon-separert liste med kataloger som letes gjennom når operativsystemet skal starte et program. Den første forekomsten av dette programnavnet i denne listen blir brukt. (Filen må være kjørbar.)

MANPATH

Dette er en liste tilsvarende PATH som blir brukt av programmet man. Ofte har et system veldig mye programvare installert, ofte finnes det samme programmet flere steder, eller til og med to helt forskjellige programmer med samme navn. For å redusere kaosfaktoren er det da viktig at den generelle rekkefølgen i MANPATH er den samme som i PATH.

XUSERFILESEARCHPATH

Denne brukes at Xt (the X toolkit library) for å finne ressursfiler til X-programmer. Hvis denne er satt feil, vil mange X-programmer bli ubrukelige. I X11R4 kunne en typisk XUSERFILESEARCHPATH se slik ut:

/usr/lib/X11/%T/%N

"%T" er hva slags ressurser Xt ser etter (vanligvis app-defaults), og "%N" er ressursnavnet til applikasjonen. I X11R5 kom en ny sak; "%C". Dette blir hentet fra X-ressursen "*customization". Hensikten er å kunne finne ressursfiler for forskjellige skjermer (farge, sort-hvitt, gråtone) ved å legge til noe på filnavnet. For fargeskjemer blir "%C" vanligvis byttet ut med "-color", men dette er noe som kan settes opp i .Xdefaults. X11R5-versjonen av ekspemlet over blir da:

/usr/lib/X11/%T/%N%C

For å beholde X11R4-kompatibilitet (og fordi mange ikke bryr seg om å lage Xxx-color-ressursfiler), bør XUSERFILESEARCHPATH settes opp til å støtte begge formatene.

PAGER

Dette er hvilket program som skal brukes for å vise tekst som er lengre enn en skjerm. (Default er "more" vanligvis.) /store/bin/less (eller hvor enn less ligger) er en fornuftig verdi.

Eksempel

MAIL		"/var/spool/mail/$USER"
PAGER		'less'
LESS		'-smweq'
LESSCHARSET	'latin1'
NNTPSERVER	'ugle.unit.no'
PATH		"$HOME/bin/bin.sun4os4:\
		$HOME/bin:\
		/local/bin:\
		/local/games:\
		/store/gnu/bin:\
		/store/bin:\
		/usr/bin:\
		/usr/ucb:\
		/usr/sbin:\
		/sbin:\
		."
MANPATH		'/local/man:\
		/store/gnu/man:\
		/store/man:\
		/usr/share/man:\
		/usr/man'
MANOPT		'-v'
XFILESEARCHPATH	"/local/lib/X11/%T/%N%C:\
		/local/lib/X11/app-defaults/%N:\
		/store/lib/X11/%T/%N%C:\
		/store/lib/X11/app-defaults/%N:\
		/usr/lib/X11/%T/%N%C:\
		/usr/lib/X11/app-defaults/%N"
EDITOR		'/local/bin/emacs'
MM_CHARSET	iso-8859-1
LD_LIBRARY_PATH	'/local/lib:/store/lib:/store/lib/libX11'