Driftsrapport/V2022

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Drift har holdt maskinene på PVV i opererende tilstand. Dette inneholder omstart etter strømbrudd og vedlikehold av tjenester som nettsider og svar av epost. Drift har hatt en god medlemsøkning på 6-7 stk., litt avhengig av hvordan man teller. Dette inneholder både gamle PVVere og nye medlemmer etter sommeren. Videre har vi fortsatt med driftmøter annenhver lørdag utenom ferier og spesielle anledninger, dette har vært godt mottatt av de som møter opp.

Det ytre rootpassorden ble lekket på en fysisk gul lapp og endret etter få dager. Det er ingen tegn til at passordet ble lest eller missbrukt.

Epostsystemet er blitt kraftig forbedret, med blant annet signering av utgående epost. Det er nå mulig å motta epost fra PVV-kontoer på f.eks. gmail uten at det går i spam. Mailinglistene fungerer stort sett, men har klart forbedringspotensial.

Drift har fått en ny server donert fra ARM. Drift er evig taknemlig, og er i prosessen med å bestemme hva den skal brukes til.

Mye av den daglige kommunikasjonen går over PVVs discordserver. Den klassiske driftkanalen er splittet i flere for å strømlinjeforme arbeidet.

Til sist bør det opplyses om at drift koordinerer mange av de halvstore oppgavene gjennom et repository på GitHub under PVVs organisasjon, dette for å sikre drift av problemloggføring i krise.

Det har også blitt satt opp flere systemer for monitorering av servere.

Venture er gjensatt som aktiv terminal.