Halvårsmøte/2005H

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Hva: Halvårsmøte i PVV Når: Torsdag 15. september klokken 18. Hvor: Auditorium R4, Realfagsbygget

Endelig saksliste:

00. Møtet er satt
01. Valg av ordstyrer og referent
02. Valg av tellekorps
03. Godkjenning av innkalling og dagsorden
04. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
05. Styrets halvårsrapport
06. Driftsrapport
07. Godkjenning av forrige års regnskap
08. Budsjett for inneværende år
09. Valg av nytt styre
10. Valg av valgkomité
11. Møtet heves

Vedlegg

Styrets rapport

 • Vedtatt ny diskpris og diskpolicy.
 • Hatt stand ved immatrikuleringsdagen. Laget fine plakater.
 • Vi har bestilt 300 CDer med Ubuntu.

Drifts rapport

 • Innkjøp av ny diskserver decibel. Har også fått en ekstra CPU og
 fordoblet minne.                                                                           
 • Forberedelser for bytte av epostsystem gjort. Planen er klar og
 testsystem på vei opp.                                                                        
 • Ryddet vekk arbeidsstasjoner. lizard, gnoll, fylling. Et bord ryddet
 for plass til laptop og nye arbeidsstasjoner.                                                             
 • Ryddet på maskinrommet. Masse gammel HW og skjermer kastet.
 • Vi har gitt vekk en del gamle skjermer også.
 • PS/2 er geborkt. DVD-spilleren har ekkel skuffmotor.