Halvårsmøte/2006H

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Valg av tellekorps
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 6. Styrets halvårsrapport
 7. Drifts halvårsrapport
 8. Presentasjon av regnskap og budsjett
 9. Valg av leder
 10. Valg av styre
10. Valg av valgkomité
11. Møtet heves

Referat

Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: knuta<
> Referent: einarr

Valg av tellekorps

gunnarre, roarh

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent. (steinarh er ikke her)

Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Godkjent.

Styret informerer om at de også har funnet frem manglende referater fra tidligere halvårsmøter.

Styrets halvårsrapport

knuta leser opp styrets rapport.

Drifts halvårsrapport

titlesta leser opp driftgruppens rapport.

Presentasjon av regnskap og budsjett

Kasserer presenterer regnskap og budsjett.

Valg av leder

Valgkomitéen innstiller eirikald. Valgt ved akklamasjon.

Valg av styre

Resultat av hemmelig avstemming:

 • oysteini 5
 • orjane 14
 • knuta 8
 • torstehu 1
 • einarr 10
 • tirill 8
 • lulf 5
 • runasand 9

Det oppsto en situasjon som ikke er definert i vedtektene. Det ble vedtatt å stemme over hvorvidt styret skal utvides til leder pluss fem personer eller om man skulle avholde omvalg.

Avstemningen endte 14 mot 1 i favør av å utvide styret til 5 personer pluss leder.

Valg av valgkomité

jensadne<
> haraldhv

Møtet heves