Halvårsmøte/2007H

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
 • Hva: Halvårsmøte i PVV
 • Når: Torsdag 13. september klokken 18:00.
 • Hvor: Auditorium R4, Realfagsbygget
 • Innkalling sendt til aktive, drift, styret + adict.

Endelig saksliste

 1. Møtet er satt
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Valg av tellekorps
 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 5. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
 6. Styrets halvårsrapport
 7. Drifts halvårsrapport
 8. CERTs halvårsrapport
 9. Presentasjon av regnskap og budsjett
 10. Livstidsmedlemskap
10. Lovendringsforslag
11. Valg av leder
12. Valg av styre
13. Valg av valgkomité
14. Møtet heves

REFERAT

Eirik setter møtet. Eirik blir valgt som ordstyrer ved kollektivt peiking. Odd Rune har laptop framme, blir satt til referent.

Tellekorps blir Jens Ådne og Andreas, valgt ved roping.

Vi krangler om endring av saksliste som er sendt på mail.

Klager er over.

//Referat fra forrige halvår. Vi leter etter referat fra forrige halvårsmøte. Einar skrev det, han har det. Vi ringer Einar. Einar svarer ei. Eirik foreslår å utsette til neste halvårsmøte. Forslag støttes. Utsatt til neste møte.

//Halvårsrapport fra Eirik. Vi går gjennom halvårsrapport. Eirik skryter av kasserer. Andreas klapper. Eirik skryter av Knut for rydding på serverrommet.

Ørjan skryter av fargevalg.

Rapport ferdig.

//Driftsrapport Vi starter med driftsrapport. Knut har kjøpt morsom hatt. Hatten er burgunderrød. Og med dusk. Ser ut som en kakeboks. I filt.

Siste backup ned fra 70 til 20 gig, informerer Ørjan.

Vi venter på YP/Kerberos pga. kvalitetskontroll.

Maildir blir snart fasa inn som standard, må bare testes først.

Vi brukte 4 år på å flytte web fra bachus. Vi brukte 2 min for å flytte rdist. Vi kunne gjort det før.

Tiril påpeiker feil mtp hotmail-saken. Knuta sier doh. Jens Ådne finner også feil mtp på datoer av innkjøp. Knuta beklager. Det kan patches.

inti er fasa in nog ut og inn igjen og ut igjen, den driver og kræsjer.

Eirik sier: inti kjører FreeBSD. Knuta myser. Folk ler.

india kjører også BSD. Knuta myser mer. Folk ler.

Kobben kjører Gentoo, inspirert av BSD. Knut mobber Eirik. Folk ler.

/usr/skratch foreslås.

Andreas lurer på om det ikke er mulig å bare reinstallere softwaren på noen av de utfasa maskinene. Knuta sier det er mulig. Vi kaster aldri noe på pvv uansett.

Det oppdages feil i oppdater liste. Tvilling har wiki, verden har ftp...

Knuta har kokt beskrivelsen av boksene.

Driftsrapport er ferdig.

Knuta tar av hatt.

Eirik tar CERTrapport. Kun jenter hos MS-support.

Ørjan begynder med budsjett.

Vi bruker for lite penger. Men, vi har ikkje fått inn medlemspenger. Purremail planlegges.

Eirik påpeiker avtale med Fokus angåande billigare nettbank. Ørjan veit ikke noke om den. Saken skal kanskje undersøkes.

Eirik påpeiker at vi ikke har budsjettert penger til å kjøpe mange skjermer.

Ørjan har glemt å vise driftsutgifter. Ørjan slår opp på wiki og informerer møtet om utgiftene.

En mystisk konto hos Sparebank 1 vet vi ikke helt hvem som eier har penger. Ingen vet hvem som eier den. Der lures. Vi går videre.

Vi tror den mystiske kilden er et gammelt krisefond.

Mystisk donnør (25 kr) identifisert. Det var Odd R.

Det poengteres at gigabitswitch ikke er tatt med i kakediagrammet over utgifter.

Da var det slutt på referat.

Spørsmål om budsjettjustering. Det justeres ikke.

//Livstidsmedlemskap

Der diskuteres, de fleste er for.

Møtet blir litt avbrutt fordi Runa ikke rekker opp til døra. Møtet gjenopptas.

Andreas vil ha info om at livsitdsmedlemsskap enda ikke er mulig. Knuta påpeker at pvv er flinke til å dokumentere.

Det er generell stemning for livstidsmedlemsskap.

//Lovendringsforslag. Eirik viser forslag fra i fjord. Knuta beskylder Eirik for koking av lovednringsforslag. Fonter endres i notepad. Fra 18 til 14. Folk er fornøyde.

Lovendringsforslag avholdes ved håndsopprekning avgjort ved enstemmig håndsopprekning. Alle for, ingen mot.

Lovendring velges ved håndsopprekning. Alle for, ingen mot.

//Der velges!

Først kverruleres det som vanlig over fonter.

Vi velger leder. tirilane er satt opp av valgkomite. orjane nominerer seg selv. eirikald nomineres av runasand

Nonimerte: Resultat: tirialane 8 orjane 3 eirikald 0

det krangles om hvem som ikke vil være kasserer. torstehu drar en seriøs tone.

Valget skjer ved anonym skriftlig avstemming, via ark og skriveredskaper. Alle som er her er stemmeberettighet.

Telleverket teller. Resultat i tabell over. Vi klapper for resultat.

Det stemmes for styre. vi prøver å finne ut om 4 eller 5 er bra tall i styre. leder er nøytral. 4 blir allment akseptert. Vi stemmer anonymt og papir.

Nominerte er: Resultat: knuta 10 orjane 8 runasand 5 eirikald 6 jensadne 5 lykkebo 8 torstehu 2

Vi kontrollteller og får 44 stemmer. knuta, orjane, eirikald og lykkebo er styret.

Vi velger valgkomite. torstehu andreahy oysteini

orjane nominerer runasand. runasand nekter. nominasjon trekkes. oysteini ber om ikke bli valgt fordi han ønsker å stille til valg ved neste år.

eirikald foreslår at vi går for torstehu og andreahy. Valgkomite velges ved forslag og allmenn akseptanse. Der klappes.

møtet er hevet.