Halvårsmøte/2007V

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Knut og Jens ådne ble tellekorps, hurra!

Godkjenning av innkalling og dagsorden


Godkjent! Vi klapper for det!

Godkjenning av referat fra tidligere halvårsmøter:


Vi mangler vår 2007. Einar har det, vi utsetter til neste halvårsmøte. 2007 godkjennes.

Styrets halvårsrapport


Møtet er informert. Folk er nøgd.

Drifts halvårsrapport


Møtet er informert. Folk er nøgd.

CERTs halvårsrapport


Møtet er informet.

Presentasjon av regnskap och budsjit


Ørjan har gjort en bra jobb.

Lovendringsforslag


Antall stemmeberettigete: 11 10 for, 1 nøytral, 0 mot.

Valg av styret


Valgkomiteen er reduert til halvparten pga. flytting. Dersom to med minst stemmer har likt: gjenvalg.

De nominerte er: orjane, oysteini,lykkebo,eirikald,jensadne,somaen,magnusrk, Resultat: 9, 10, 8, 4, 5, 3, 4, 1

Valg av revisor


Vi velger Mathias uten at han veit om det. Styret får myndighet til å finne ny dersom han ikkje ønsker det.

Valg av valgkomite


Knut og Eirik er frivillige og velges.

Beste program


Ingen forslag.

Årets hakker


Ingen forlag.

MØTET ER HEVET!