Halvårsmøte/2011H

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Innkalling.

Tid: Tirsdag 20. september 2011, kl. 18:15
Sted: KJL5

Saksliste:

0. Møtet er satt
1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte
4. Styrets halvårsrapport
5. Drifts halvårsrapport
6. CERTs halvårsrapport
7. Godkjenning av regnskap for første halvår
8. Godkjenning av revidert budsjett
9. Valg av leder
A. Valg av styre
B. Valg av valgkomité
C. Forslag til lovendring
D. Møtet heves

Referat

Sak 0. Møtet er satt

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 1. Valg av ordstyrer, referent og tellekorps

Innstilles:
Referent = gombos
Ordstyrer = oysteini
Tellekorps = valgkomite

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 3. Godkjenning av referat fra forrige halvårsmøte

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 4. Styrets halvårsrapport

Rettelse: studentrådene IME og NT

Redegjørelser om rom-bruk ved torjehoa og trygvrad:

 • styret følger med videre, og sørger for å opprettholde rommene
 • hjelper andre med spesielle dataproblemer, sendt videre fra Orakeltjenesten
 • holder kurs, yter for

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 5. Drifts halvårsrapport

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 6. CERTs halvårsrapport

Da møtet ble satt var det ikke kommet noen årsrapport fra CERT, og det ble vedtatt at CERT skulle bli anmodet om å lage en rapport til neste halvårsmøte, og at saken ble hoppet over.

Litt senere sendte knuta en tekstmelding til oysteini med en årsrapport:

Jeg tror det er meg som er cert. Cert glemte halvårsmøtet og er et annet sted. I år har cert gjort lite annet enn å miste det eneste medlemmet som kunne passordet til loghost. Han glemte passordet før han sluttet. På den annen side har man ikke behov for å logge inn på den særlig ofte, så det haster ikke.

Denne ble godkjent ved akklamasjon.

Sak 7. Godkjenning av regnskap for første halvår

Hardware inneholder:

 • skjermer som døde i vinter ~4000
 • Spiralis
 • Server til ~20000

Venter å bruke ~4000 på sofa senere (trivsel).

Godkjent ved akklamasjon.

Sak 8. Godkjenning av revidert budsjett

Spørsmål om PVVs eiendeler. Ikke full oversikt på stående fot.

Spørsmål om ny printer, forslag om å revidere budsjettet.

trygvrad: motforslag om å la være, siden vi kan høre rundt på NTNU etter kasserte printere.

trygvrads forslag vedtatt ved stemming.

Budsjettet godkjennes ved akklamasjon.

Sak 9. Valg av leder

torjehoa innstilles av valgkomiteen. trygvrad foreslås av andrfla.

Valget utføres ved hemmelig valg.

Stemmer:

 • trygvrad: 9
 • torjehoa: 2
 • forkastet: 1
 • blank: 2

trygvrad er ny leder.

Sak A. Valg av styre

valgkomite instiller sittende styre:

 • andreao
 • andrfla
 • inebeate
 • oysteini
 • torjehoa

Innstilles fra sal:

 • aleksanw
 • olechrin

Forslag om å ha leder + 6 styremedlemmer. Vedtatt ved akklamasjon

Stemmingsordning med vekting ble vedtatt ved håndsopprekning.

Valget gjennomføres hemmelig.

Stemmer:

 • andreao: 323/165 ~ 1,957
 • andrfla: 1444/315 ~ 4,584
 • inebeate: 449/105 ~ 4,276
 • oysteini: 15352/3465 ~ 4,430
 • torjehoa: 1843/315 ~ 5,850
 • aleksanw: 281/105 ~ 2,676
 • olechrin: 659/693 ~ 0,950

Styret består av torjehoa, andrfla, oysteini, inebeate, aleksanw, andreao.

Sak B. Valg av valgkomité

olechrin, mathia, larstoc er innstilt.

Vedtatt ved akklamasjon.

Sak C. Forslag til lovendring

Godkjent ved akklamasjon.

Diskusjon om ordlyd i lovforslaget. Det er et ønske om å fremheve at vi betaler 42 kroner base 12 i året. Motforslag om at historisk trivia vil holde med "morsomheten" 42 base 12, og at lovene er klarei og formelle. Det vedtas ved stemming at loven endres kun til 50 kroner.

Sak D. Møtet heves

Godkjent ved akklamasjon.

Oppmøte

tormodg tinderho bjorncol gombos andrfla aleksanw torjehoa trygvrad olechrin oyvinlek paloas oysteini mathia larstoc