Historie/Hovedbygget

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Hovedbygget var billigste alternativ i konkurransen om å designet ny campus da NTH ble opprettet. De hadde ikke råd til noe dyrere. Spirene på hovedbygget er ikke er høyere enn Nidarosdomen, for ikke å overgå Gud. (Det kan også ha vært for ikke å overgå Budsjettet.)

Det går katakomber under bakken mellom alle byggene.

I årene før Nidarosdomen fikk fast belysning (på slutten av 1990-tallet) var det bare Hovedbygget som egentlig var fast opplyst av de fleste byggene i Trondheim. Dette førte til at en rekke turister mistok det for å være Nidarosdomen, særlig i de mørkere delene av året. Det er jo et monument som ligger på toppen av en bakke (som jo tidligere var naturlige plasseringer på kirker).

(av Anders Christensen, Gustav Foseid og Agnes Raaness)

History/The Main Building

The Main Building was the cheapest entry in the competition for designing a new campus when NTH was founded. They simply didn't have the money for anything more lavish. The spires atop the Main Building are no taller than those of Nidarosdomen, as not to outdo God. (It may also have been to avoid outdoing the Budget)

Beneath the Main Building, there are catacombs/passageways linking it to the others.

In the years before Nidarosdomen got outdoor illumination (until the late 1990s), the Main Building was among Trondheim's only buildings that lit up at night. This led to many tourists mistaking it for Nidarosdomen itself, especially during the darker parts of the year. It is, after all, a monumental structure situated on a hilltop (historically a natural location for building churches).

(By Anders Christensen, Gustav Foseid and Agnes Raaness.)