Kurs/C

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Tid: Torsdag 10. februar 2011 kl 18:15
Sted: KJL5
Kursholder: Andreas Danner Nilsen
Anbefalte forkunnskaper: Litt kjennskap til programmering (ITGK eller tilsvarende). Ingen kjennskap til C forutsettes.

C er antageligvis verdens mest populære programmeringsspråk. Mye av grunnen er at det gir det beste av alle verdener. Det er enkelt å lære, det jobber meget tett opp mot hardware og oppnår på den måten høy ytelse, det er portabelt nok til at man kan ta kode skrevet for en superdatamaskin og kjøre den på en mikrokontroller, og det er et ypperlig verktøy for å lære mer om hvordan en datamaskin egentlig fungerer. Andre mer spesialiserte programmeringsspråk kommer og går, men C har holdt stand i nesten 40 år og viser ingen tegn til å dø ut.

Dette kurset vil forsøke å gi en innsikt i C som programmeringsspråk samt ting man trenger å vite for å sette i gang med C-programmering, og burde fungere som en introduksjon til språket. Litt kjennskap til programmering (ITGK eller tilsvarende) er forutsatt.


C is probably the most popular programming language in the world. A big reason for this is that it offers the best of all worlds: It's easy to learn, its near-hardware operations yields high performance applications, it's portable enough that code written for a supercomputer can be run on a microcontroller, and it is an excellent tool for learning more about the inner workings of a computer. Other more specialized languages come and go, but C has held a constant presence for almost 40 years and shows no signs of weakening.

This course will attempt to give an insight into C as a programming language, as well as the setup needed to get started. The course should ideally act as an introduction to the language. Some prior knowledge of programming is required (ITGK or equivalent).

The course can be held in English on demand.Slides: http://www.pvv.org/~andreasd/ckurs.odp