Kurs/C++

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Tid: Torsdag 3. november 2011, kl. 18:15
Sted: KJL5
Kursholder: Andreas Lindahl Flåten
Anbefalte forkunnskaper: Grunnleggende programmering (ITGK). En fordel å vite hva prosedyre- og objektorientering er

Varighet: < 2 timer

Kurset sikter på å gi en overfladisk innføring i programmeringsspråket C++. Siden dette er et såpass omfattende språk, er kurset ment som en måte å lettere komme igang med læring på egenhånd. Kurset vil presentere:

  • Kontrollstruktur og funksjoner
  • Pekere og referanser
  • Objektorientering
  • Template klasser/funksjoner
  • STL (Standard Template Library)
  • Dynamisk minnehåndtering