Maskiner/Skrott

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Skrott har ikke PVV oppsett med salt. Den bruker ytre root.

Maskinvare

Skrott er en RasberryPI.

  • CPU: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
  • 1 GB RAM
  • 7,4 GB disk

OS

Debian Jessie.

Funksjon

Kjører PVVVVs betalingsprogram Dibbler på tty1.

Maskinen kan også brukes som arbeidsstasjon, hvis man er tålmodig. Skrott liker å gjøre ting i sitt eget tempo.

Opphav

Ikke spesifisert.