Maskiner/Stud

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Norsk

Stud er den nye printeren til PVV (ny høsten 2013). Den er en HP LaserJet P3015. Skriveren printer ark fort, men bare i sort og hvitt.

Printeren er administrert av CUPS, som kjører på dash8 . For administrering, gå til https://cups.pvv.ntnu.no:631 på en PVV-maskin.

IP-adressen til printeren er 129.241.210.218 (den samme som hingst har hatt tidligere). Kos deg med den! :)

For å koble til skriveren med Windows 7

Gå til Devices and Printers -> Add a printer -> Add a network, wireless or Bluetooth printer , og velg HP LaserJet P3010 Series UPD PCL 6 (hvis du er i tvil skal IP-adressen stå bak navnet i parentes). Share and enjoy.

For å koble til skriveren med Windows 10

Gå til Settings -> Devices -> Printers & Scanners -> Add a printer or scanner , og velg stud (HP LaserJet P3010 Series).

For Drift

Installer pakkene cups og cups-bsd for at alt skal funke. Resten blir rdistet. Mmmm.

English

Stud is PVV's new printer as of 2013. It's a HP LaserJet P3015. The printer is fast, but only prints A4 grayscale.

The printer is administrated by CUPS, which runs on dash8 . For administration, go to https://cups.pvv.ntnu.no:631 on a PVV-machine.

The printer's IP-address is 129.241.210.218 (same as hingst previously had). Have fun with it! :)

Connecting to the printer in Windows 7

Go to Devices and Printers -> Add a printer -> Add a network, wireless or Bluetooth printer , and choose HP LaserJet P3010 Series UPD PCL 6 (if you're in doubt, the IP-address should be behind the name). Share and enjoy.

Connecting to the printer in Windows 10

Go to Settings -> Devices -> Printers & Scanners -> Add a printer or scanner , and choose stud (HP LaserJet P3010 Series).

For Drift

Install the CUPS and CUPS-BSD packages for everything to work. The rest will be rdisted. Mmmm.