Reglement

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Reglement for bruk av PVVs rom og utstyr

29. april 1997

Hvem kan bruke lokalet

 • Alle Programvareverkstedets medlemmer
 • Besøkende

Besøkende og medlemmer som ikke deltar i ryddeordningen kan ikke benytte kjøleskap eller hyller.

Rettigheter og plikter

 • Deltagere i ryddeordningen
  • har fri bruk av alle PVVs fasiliteter
  • har eksklusiv rett til hyller og kjøleskap
  • plikter å følge ryddeinstruksen
 • Besøkende har adgang til å prøve PVVs fasiliteter (unntagen hyller og kjøleskap) i den grad de er tilgjengelige
 • Alle plikter å rydde etter seg

Regler for PVVs maskiner og utstyr

 • Spilling har vikeplikt for all annen bruk av PVVs maskiner og utstyr
 • Det er ikke lov å låne bort sine personlige konti
 • Det er ikke lov å bryte seg inn eller forsøke å bryte seg inn
 • Det er ikke lov å bruke maskinene under falsk eller skjult identitet
 • Brukerne plikter å rette seg etter de kvoter og begrensninger som gjelder
 • Brukerne plikter å beskytte kontoen sin mot innbrudd
 • Uautorisert lesing og/eller modifisering av andres filer er ikke tillatt
 • Det er ikke tillatt å kopiere programvare på en måte som er i strid med lisensbetingelser eller copyright
 • Brukeren plikter å vise særlig aktsomhet og høflighet i bruken av elektroniske kommunikasjonsmidler
 • Brukeren plikter å følge regler for andre datamaskinressurser som de benytter ved hjelp av PVVs utstyr
 • PVV tillater ikke oppbevaring av anstøtelige bilder på eller ved hjelp av PVVs utstyr
 • Forøvrig gjelder NTNUs IT-reglement

Generelle regler

 • Hjemlån av PVVs eiendom er ikke tillatt uten nærmere avtale med styret
 • PVV er ikke ansvarlige for private eiendeler som oppbevares i PVVs lokaler
 • Aktiviteter skal ikke være til sjenanse for andre. Dette gjelder spesielt lydnivået

Ryddeordning

Styret utarbeider en liste over hvem som skal delta i ryddeordningen, og når disse skal rydde.

De som rydder skal:

 • Holde terminalrom og sofakrok ryddig.
 • Pante flasker en gang pr. uke. Penger leveres kasserer.
 • Vanne planten.
 • Utføre andre ryddeoppgaver styret finner nødvendig.

De personer som ikke utfører sine ryddeplikter, kan miste alle rettigheter som følger med deltagelse i ryddeordningen.