Styrehandlinger

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Handlinger styret gjør og som sannsynligvis vil bli gjentatt. For eksempel gjennomføring av halvårsmøter etc.

English

Actions the board executes and that probably will be repeated. For an instance the execution of semiannual meetings etc.