Styremøte/2009-04-21

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Styremøte 21. april 2009

Til stede:

  • For MUG: Einar Johan
  • Heile PVV-styret
  • Pizza

1 Nytt rom

MUG-rommet er aktuelt, men noget upassende. Vi sender mail til IDI, ITEA, SIT med mail om kva PVV er, situasjonen vi er i og om dei har plass til oss, både servere og terminalstue. Vi sender og mail til MUG angåande dumping av PVVs eiendeler.

NVG blir informert om at vi ikke er imot sammenslåing, men vi tar ingen avgjørelse på saken no. Vi er for samlokalisering.

2 Flytting

Vi flytter i helgene 2-3. mai og 9.-10. mai. Vi kontakter datamuseet for å arrangere henting av utstyr sammen med driftskoordinator. Maskiner som ikke eies av PVV vil få sine eiere informert per epost.

3 Eventuelt

Styret befarer MUG-rommet.