Styremøte/2009-10-23

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Til stedet: lykkebo oysteini eirikald almelid

Karmic release party

Vi snakker om pizza, men finner ut at potetgull og brus passer bedre. Planen er å samles etter plan9-kurset på PVV å ha litt installasjonshjelp og sosialt samvær.

oysteini syns vi burde lage noen plakater så det kanskje dukker opp noen. Siden kurset skal vare en til to timer sier vi at partyet begynner 2000 (uten alt for mye akademisk kvarter).

Vi må huske å legge til karmic-installsjon i netboot og brenne ut en og annen cd.

lykkebo lager plakat mens oysteini sender mail til aktive@ og Rubén Romero.

Vi er så vidt over budsjett på trivselsutgifter, men styret bestemmer seg for at vi kan overskride litt mer for å kjøpe inn til partyet.

NTNU emne-kollokvie (Conradi)

Vi er ikke helt sikre på hva Conradi vil at vi skal snakke om, så lykkebo sender en mail tilbake og hører om dette.

Forhenværende kassererer trist

Det er konstatert.

Vi har hatt litt vel dårlige rutiner (les: ingen), dette må vi ordne på. Opplæring er viktig for kompetanseoverføring!

En wikiside er blitt opprettet med ustrukturert ranting, nåværende kasserer skal se på å få oppdatert denne til lesbar norsk.

Start NTNU vil fortelle om VentureCup

Vi har ingen faste medlemsmøter, så det ville kanskje vært greiere å invitere oss på et allerede planlagt infomøte. lykkebo kontaktert StartNTNU.

Eventuelt

Medlemsdatabae

Status? oysteini har lagd en fin og snerten database med to tabeller, samt noen script for vasking av GNUcash-data. lykkebo har lagd noen script for å importere data til databasen.

Vi må lage et repo på dev.pvv.

Hvordan skal vi gjøre det med betaling, skal de gjelde fra år til år, eller betalingsdato og ett år frem i tid?

Året gjelder fra 1. August til 31. Juli. Betalinger legges etter siste betaling, eller på det nåværende året hvis det er over ett år siden kontoen var aktiv sist.

Æresmedlemmer burde vi tenke på før vi i så fall sender ut purringer.

Praksis for dette må dokumenteres godt og legges ut.

oysteini og lykkebo er satt som ansvarlige for dette prosjektet.

Gi alle mulighet til å kikke på sin egen status og sende en mail til aktive@ og be folk se om sin egen status er riktig.

En måneds betalingstid, purring en uke etter fristen og deaktivering en uke senere igjen.

nybruker.pl må legges i versjonkontroll, samt velkomstmailen. eirikald tar seg av dette. Og dokumenter litt på wiki hvordan nye brukere skal lages.

Og bedre dokumentasjon for nye brukere, hvordan få dørtilgang osv. (almelid kan visst se på dette).