Styremøte/2010-10-05

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Styremøte tirsdag 5. oktober 2010

Konstituerende styremøte rett etter halvårsmøte. Til stede: almelid, andreao, andrfla, oysteini, torjehoa

Konstituering

  • almelid blir gjenvalgt til kasserer.
  • andreao blir gjenvalgt til sekretær, ryddeansvarlig og ansvarlig for innhold på wikien

Annet

  • Styremøtetid blir bestemt til å være fredag 16:00, om ikke annet blir avtalt. Bestemmes å ha ett møte til i oktober, ett i november og ett i desember.
  • oysteini tar seg av de siste små justeringer på medlemsdatabasen.
  • andreao får i oppgave å oversette viktig informasjon på wikien til engelsk.