Styremøte/2012-08-28

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Sted: Koserommet, PVV (rom 226)
Tid: 2012-08-28 klokken 14:30--16:15
Til stede: torjehoa, oyvinlek, oysteini, aleksanw, gombos, olechrin
Referent: oysteini

gombos og olechrin er midt i et interessant go-spill, som må avbrytes for at styremøtet skal kunne begynne.

2012-17. Fristasjon

torjehoa, oyvinlek og aleksanw har begynt på et utkast til søknad om fristasjon.

oysteini kommenterer at PVVs kursvirksomhet bør nevnes i søknaden.

Styret ber torjehoa og aleksanw fullføre søknaden, og deretter sende den til resten av styret for godkjenning.

2012-18. Halvårsmøte

Vi bestemmer at høsthalvårsmøtet skal være 20. september.

torjehoa sender ut innkalling og reserverer rom.

2012-19. Kurs

torjehoa skal holde LaTeX-kurs i regi av Altund, og vil muligens også holde et LaTeX-kurs i regi av PVV.

Andre mulige kurs:

  • D (torjehoa)
  • Lisp (oysteini)
  • Unix (andreasd)
  • vilkårlig emne (steinarh)
  • Plan 9 (andreer)
  • Windows Mobile (nvg:alxandr)
  • Android SDK (runholm)
  • git (jabirali)
  • bash (knuta)

Det foreslås også at vi (på lenger sikt, for eksempel for vårsemesteret) kan prøve å få noen kjente personer til å komme hit og holde foredrag, for eksempel Jon Bing.

oysteini får ansvar for å kontakte mulige kursholdere og legge opp en kursplan. torjehoa og gombos får ansvar for å bleste kurs i forelesninger.

Vi vil også ha en driftskveld snart.

2012-20. Nettbank

oysteini har meldt inn nytt styre til Brønnøysundregistrene. Dette skal gjøre det mulig å få overført tilgangen til PVVs bankkonto til ny kasserer. torjehoa sørger for at dette blir gjort.

2012-21. Hakkehelg

Vi planlegger å ha en hakkehelg i oktober eller november. Vi planlegger at denne vil være av liknende art som de to forrige hakkehelgene, men vil forsøke å være flinkere til å informere om den til aktive PVV-ere. Spesielt vil vi prøve å formidle at hakkehelgen er åpen for alle, uten noen forkunnskapskrav.

2012-22. mdboh

Styret minner torjehoa om at han skal sende ut påminnelser til medlemmer som i følge medlemsdatabasen ikke har betalt kontingent.

torjehoa planlegger nå å gjøre dette.

2012-23. T-skjorter og PVVVV

Det registreres at noen har lagt inn PVV-t-skjorte som en vare i PVVVVs salgssystem. Det foreslås at de gjenværende t-skjortene doneres til PVVVV. Vi foretar en opptelling av t-skjortene og tar opp saken på nytt på neste møte.

2012-24. Ny maskin

Gombos foreslår å bygge en ny maskin ved å bruke kabinettet fra lysfontene (som er utfaset), noen deler som finnes på PVV, samt noen deler som kjøpes nye. Styret gir gombos tillatelse til å kjøpe inn deler til dette, gitt at han ikke bruker med enn 3000 kr.