Talk:Kontaktinformasjon

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search

Fint om noen med moderatorrettigheter kan bytte ut:

NTNUs news-server (news.ntnu.no).

med

NVGs news-server (news.nvg.ntnu.no).

(husk den engelske siden også).