Difference between revisions of "Bildedeling"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Link til web-galleri)
 
(9 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 13: Line 13:
  
 
=== Slik ser man på bilder ===
 
=== Slik ser man på bilder ===
* Man kan se alle bilder ved å logge inn på hjemmesiden og vente til noen lager et billedgalleri der.
+
* Man kan se alle bilder ved å logge inn på hjemmesiden og se under [https://www.pvv.ntnu.no/galleri/ Galleri]
 
* Man kan kjøre bildehentescriptet vist under.
 
* Man kan kjøre bildehentescriptet vist under.
  
<code>
 
#!/usr/bin/env bash
 
  
echo "PVV username:"
+
#!/usr/bin/env bash
read user
+
 
+
echo "PVV username:"
echo "Destination archive:"
+
read user
read destination
+
 
+
echo "Destination archive:"
for from in $(ssh $user@microbel.pvv.ntnu.no 'find /home/pvv/d -maxdepth 2 -name 'pvv-photos' 2>/dev/null' | cut -c 13- | rev | cut -c 12- | rev)
+
read destination
do
+
    rsync -r --delete $user@microbel.pvv.ntnu.no:/home/pvv/d/$from/pvv-photos/ $destination/$from/
+
for from in $(ssh $user@microbel.pvv.ntnu.no 'find /home/pvv -maxdepth 3 -name 'pvv-photos' 2>/dev/null' | cut -c 13- | rev | cut -c 12- | rev)
done
+
do
</code>
+
    mkdir -p $destination/$from
 +
    rsync -r --delete $user@microbel.pvv.ntnu.no:/home/pvv/d/$from/pvv-photos/ $destination/$from/
 +
done

Latest revision as of 12:58, 25 January 2022

PVVs bildedelingstjeneste

PVV har et internt system for deling av bilder. Bildene vil kun være synlige for andre medlemmer, og kan slettes av de som legger ut bildene, samt drift.

Slik deler man bilder

 1. Lag en katalog pvv-photos i rotnivået av hjemmekatalogen din. Kjør kommandoen: mkdir ~/pvv-photos.
 2. Sett riktige attributter på hjemmekatalogen din og pvv-photos katalogen.
  1. Hjemmekatalogen din må være tilgjengelig ('execute'-tilgang) for gruppe og others. Dette kan gjøres med kommandoen: chmod g+rx,o+rx ~
  2. pvv-photos katalogen må i tillegg være leselig for begge disse. Kan gjøres med kommandoen: chmod g+rx,o+rx ~/pvv-photos
  3. Hvis du da kjører kommandoen: ls -ld ~ ~/pvv-photos så bør det først på linjene (minimum) stå henholdsvis: drwxr-xr-x og drwxr-xr-x (det kan være at det står drwxr-sr-x på den siste)
 3. Last opp et eller flere bilder i en arbitrær mappestruktur i pvv-photos mappen.

Slik ser man på bilder

 • Man kan se alle bilder ved å logge inn på hjemmesiden og se under Galleri
 • Man kan kjøre bildehentescriptet vist under.


#!/usr/bin/env bash

echo "PVV username:"
read user

echo "Destination archive:"
read destination

for from in $(ssh $user@microbel.pvv.ntnu.no 'find /home/pvv -maxdepth 3 -name 'pvv-photos' 2>/dev/null' | cut -c 13- | rev | cut -c 12- | rev)
do
  mkdir -p $destination/$from
  rsync -r --delete $user@microbel.pvv.ntnu.no:/home/pvv/d/$from/pvv-photos/ $destination/$from/
done