Bildedeling

From Programvareverkstedet
Revision as of 12:07, 10 January 2022 by Torsteno (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

PVVs bildedelingstjeneste

PVV har et internt system for deling av bilder. Bildene vil kun være synlige for andre medlemmer, og kan slettes av de som legger ut bildene, samt drift.

Slik deler man bilder

 1. Lag en katalog pvv-photos i rotnivået av hjemmekatalogen din. Kjør kommandoen: mkdir ~/pvv-photos.
 2. Sett riktige attributter på hjemmekatalogen din og pvv-photos katalogen.
  1. Hjemmekatalogen din må være tilgjengelig ('execute'-tilgang) for gruppe og others. Dette kan gjøres med kommandoen: chmod g+rx,o+rx ~
  2. pvv-photos katalogen må i tillegg være leselig for begge disse. Kan gjøres med kommandoen: chmod g+rx,o+rx ~/pvv-photos
  3. Hvis du da kjører kommandoen: ls -ld ~ ~/pvv-photos så bør det først på linjene (minimum) stå henholdsvis: drwxr-xr-x og drwxr-xr-x (det kan være at det står drwxr-sr-x på den siste)
 3. Last opp et eller flere bilder i en arbitrær mappestruktur i pvv-photos mappen.

Slik ser man på bilder

 • Man kan se alle bilder ved å logge inn på hjemmesiden og vente til noen lager et billedgalleri der.
 • Man kan kjøre det magiske bildehentescriptet jeg tenker å skrive en gang.