CERTsrapport/H2020

From Programvareverkstedet
Revision as of 19:57, 11 February 2021 by Torsteno (talk | contribs) (Created page with "Det har vært et stille halvår uten mange saker. CERT har atter en gang få medlemmer, vi ønsker flere medlemmer. Det er ikke mye jobb, men viktig at noen har et spesielt a...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Det har vært et stille halvår uten mange saker.

CERT har atter en gang få medlemmer, vi ønsker flere medlemmer. Det er ikke mye jobb, men viktig at noen har et spesielt ansvar for å lytte.

Tidligere i 2021 ble det kjent at raspberry pi os la til eksterne repositories. CERT mener dervor at PVV ikke bør bruke raspberry pi os i kritisk infrastruktur. Dette gjør vi heller ikke. Hennelsen er dokumentert her: [1].