CERTsrapport/H2020

From Programvareverkstedet
Revision as of 18:05, 22 February 2021 by Torsteno (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Det har vært et stille halvår uten mange saker.

CERT har atter en gang få medlemmer, vi ønsker flere medlemmer. Det er ikke mye jobb, men viktig at noen har et spesielt ansvar for å lytte. Jonasbru er blitt med, dette er supert.

Tidligere i 2021 ble det kjent at raspberry pi os la til eksterne repositories. CERT mener derfor at PVV ikke bør bruke raspberry pi os i kritisk infrastruktur. Dette gjør vi heller ikke. Hennelsen er dokumentert her: [1].