Databaser

From Programvareverkstedet
Revision as of 16:08, 30 January 2013 by Andreer (talk | contribs) (→‎MySQL)
Jump to navigation Jump to search

PVV har for tiden to database-tjenester, MySQL og PostgreSQL.

MySQL

Følg instruksjonen på http://infoweb.ntnu.no/utvikling+og+programmering/database/mysql.html - bare bytt ut "mysql.stud.ntnu.no" med "mysql.pvv.ntnu.no".

Linken over ser ut til å være død. Tilsvarende informasjon finnes her: http://itgk.idi.ntnu.no/notater/mysqlopprettebruker.php og her: http://itgk.idi.ntnu.no/notater/mysqltutorial.php

PostgreSQL

Du finner PostgreSQL-serveren på postgres.pvv.ntnu.no. Se PostgreSQL-siden for mer informasjon