Difference between revisions of "Dibbler"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (Skriveleif)
m (Torsteno moved page Dibler to Dibbler over redirect: Feilstavelse i dibbler)
(No difference)

Revision as of 12:47, 20 April 2021

Brukermanual

Om Dibler

Dibler er navnet på klienten til PVVVV, PVVs egen samspleisebod. Alle medlemmer i PVV kan opprette bruker gjennom Dibler, og benytte seg av terminalen på PVVs lokaler.

PVVVV baserer seg på at medlemmer både skaffer og kjøper ut varer. Hver bruker har en kredittkonto som økes når man kjøper inn og senkes når man kjøper ut. Det er og mulig å overføre kreditt mellom brukere, samt å kjøpe/selge kontanter.

Brukere som har en kreditt under -100 kr betaler dobbel pris for varer, men utover dette er det ingen øvre eller nedre grense for kreditt.

Merk at økonomien i PVVVV er usikret, hele systemet er basert på tillit.


Regler for PVVVV

  • Regler for varer
    • Det er aldri lov å legge alkohol inn i Dibler, dette er for å holde samspleiseboden lovlig.
    • Man skal ikke selge varer inn i Dibler med profitt utover avrundingsfeil.
  • Regler for oppbevaring av mat
    • All mat som er gått ut på dato kastes.
    • All privat mat må merkes med navn, ellers kan det kjøpes.


Brukergrensesnitt i Dibler

Teknisk virkemåte

Planer for utvidelse

Dibler as a service

Per dags dato kjører Dibler over SSH fra en Raspberry til en annen, som deretter kobler til databaseserveren. Vi hadde hatt en penere løsning om en mer stabil server eksponerte et web api (en Dibler server) som så en Dibler klient kan benytte seg av. Dette ville gjøre det enklere å flytte Diblerterminalen fysisk, samt forenkle restart av Dibler.


Nedre grense for kreditt

Det er ønskelig å sette en nedre grense for brukeres kreditt, dette bør implementeres i Dibler og ikke i databasen.

Økonomisk stabilitet