Difference between revisions of "Diskkjøp"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
m (updated minimum quantity)
 
(10 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
Du er tildelt en del av plassen på diskene til PVV. Denne plassen reguleres med kvoter, og du kan når som helst øke kvoten din ved å bestille mer.
+
[[#Disk Purchase|English]]
  
Selv om området er ditt eget, er den en del av PVVs disker. NTNUs IT-reglement gjelder derfor for all bruk av disken.
+
Det er begrenset hvor mye [[Diskplass]] medlemmer av PVV har til rådighet i utgangspunktet. For å øke tildelt kvote, betales penger inn til PVVs konto. Se [[kontaktinformasjon]] for kontonummer. Husk å merke innbetalingen med "disk" og brukernavnet ditt! ''Ikke skriv en lengre avhandling først'', siden vi ofte bare får de første 15 bokstavene eller så. Send også gjerne mail til kasserer@pvv.ntnu.no og drift@pvv.ntnu.no hvis det haster litt, ettersom banken ikke sjekkes mer enn en gang i måeden
  
Kasserer/bruker-drift vil øke kvoter etter hvert som betalinger blir mottatt. (Vanligvis tar det minst en uke fra du betaler til vi får beskjed om det.)
+
Pris: NOK 32 per GiB.
 +
Minstebestilling er 6 GiB.
  
For å bestille disk, betaler du inn pengar til PVVs konto. Se [[Kontaktinformasjon]] for kontonummer. Husk å merka innbetalinga med "disk" og brukernavnet ditt! IKKE skriv en lengre avhandling først, siden BBS har en uvane med å bare gi oss de første 15 bokstavene eller så.
+
Priseksempler:
 +
* 6  GiB * 32 NOK/GiB = NOK 192
 +
* 10 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 320
 +
* 20 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 640
 +
 
 +
Kasserer eller noen i [[Drift]] kommer til øke kvoter etter at vi har registrert betalingen. Hvis det tar lang tid, send en purring per epost til drift@pvv.ntnu.no
 +
 
 +
= Disk Purchase =
 +
 
 +
[[Diskplass|Disk space]] members of PVV have at disposal is limited. To increase the allotted quota, money is paid to PVVs account. See the [[Kontaktinformasjon|contact information]] for the account number. Remember to mark the payment with "disk" and your username! ''Don't write a longer dissertation first'', because BBS (the payment system of Norwegian banks) has a bad habit of only giving us the first 15 letter.
  
Pris: NOK 50 per GiB.
+
Price: NOK 32 per GiB.
Minstebestilling er NOK 200.
+
The minimum order is 6GiB
Priseksempler:
+
 
 +
Price examples:
 +
* 6  GiB * 32 NOK/GiB = NOK 192
 +
* 10 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 320
 +
* 20 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 640
  
* 4 GiB: 4 GiB * 50 NOK/GiB = NOK 200.  
+
The treasurer or someone in [[Drift|maintenance]] will increase quotas as payments are received. Ordinarily it takes at least a week from you pay till we are notified of it. If it takes very long time before the quota is increased, then send an email to the treasurer (DONOTINCLUDEMEkasserer AT pvv DOT ntnu DOT no).
* 10 GiB: 10 GiB * 50 NOK/GiB = NOK 500.  
 
* 20 GiB: 20 GiB * 50 NOK/GiB = NOK 1000.  
 
  
Dersom du synes det går veldig lang tid før kvoten blir økt, så send mail til kasserer ([[MailTo(IKKETAMEGMED kasserer AT pvv DOT ntnu DOT no)]]).
 
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__

Latest revision as of 11:27, 22 September 2022

English

Det er begrenset hvor mye Diskplass medlemmer av PVV har til rådighet i utgangspunktet. For å øke tildelt kvote, betales penger inn til PVVs konto. Se kontaktinformasjon for kontonummer. Husk å merke innbetalingen med "disk" og brukernavnet ditt! Ikke skriv en lengre avhandling først, siden vi ofte bare får de første 15 bokstavene eller så. Send også gjerne mail til kasserer@pvv.ntnu.no og drift@pvv.ntnu.no hvis det haster litt, ettersom banken ikke sjekkes mer enn en gang i måeden

Pris: NOK 32 per GiB. Minstebestilling er 6 GiB.

Priseksempler:

  • 6 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 192
  • 10 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 320
  • 20 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 640

Kasserer eller noen i Drift kommer til øke kvoter etter at vi har registrert betalingen. Hvis det tar lang tid, send en purring per epost til drift@pvv.ntnu.no

Disk Purchase

Disk space members of PVV have at disposal is limited. To increase the allotted quota, money is paid to PVVs account. See the contact information for the account number. Remember to mark the payment with "disk" and your username! Don't write a longer dissertation first, because BBS (the payment system of Norwegian banks) has a bad habit of only giving us the first 15 letter.

Price: NOK 32 per GiB. The minimum order is 6GiB

Price examples:

  • 6 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 192
  • 10 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 320
  • 20 GiB * 32 NOK/GiB = NOK 640

The treasurer or someone in maintenance will increase quotas as payments are received. Ordinarily it takes at least a week from you pay till we are notified of it. If it takes very long time before the quota is increased, then send an email to the treasurer (DONOTINCLUDEMEkasserer AT pvv DOT ntnu DOT no).