Difference between revisions of "Drift"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
 
(25 intermediate revisions by 11 users not shown)
Line 3: Line 3:
 
Drift har ansvaret for å drive maskinene på PVV. Tidligere var drift organisert i egne grupper, først med ansvar for bestemte maskiner, deretter for bestemte tjenester, men har siden 2002 vært organisert i en stor driftsgruppe. I tillegg finnes en gruppe med ansvar for drift av e-postsystemet og en [[CERT|sikkerhetsgruppe]].
 
Drift har ansvaret for å drive maskinene på PVV. Tidligere var drift organisert i egne grupper, først med ansvar for bestemte maskiner, deretter for bestemte tjenester, men har siden 2002 vært organisert i en stor driftsgruppe. I tillegg finnes en gruppe med ansvar for drift av e-postsystemet og en [[CERT|sikkerhetsgruppe]].
  
Dersom du har generelle spørsmål skal disse sendes <b>drift(at)pvv.ntnu.no</b>, ikke til enkelpersoner som er med i driftsgruppa. Driftskoordinator er p.t. `orjane`.
+
Dersom du har generelle spørsmål skal disse sendes <b>drift(at)pvv.ntnu.no</b>, ikke til enkelpersoner som er med i driftsgruppa. Driftskoordinator er p.t. `danio`.
  
 
Husk at drift utelukkende består av frivillige. Ingen får betalt for å gjøre dette og ingen driver med dette 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi vil likevel gjøre vårt beste for å gi god hjelp og service til våre brukere.
 
Husk at drift utelukkende består av frivillige. Ingen får betalt for å gjøre dette og ingen driver med dette 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi vil likevel gjøre vårt beste for å gi god hjelp og service til våre brukere.
Line 9: Line 9:
 
Driftsgruppen har ingen strenge krav til aktivitet eller erfaring for å bli medlem, så selv om du er ny i virket går det fint an å bare observere og absorbere i begynnelsen.
 
Driftsgruppen har ingen strenge krav til aktivitet eller erfaring for å bli medlem, så selv om du er ny i virket går det fint an å bare observere og absorbere i begynnelsen.
  
==== Det finnes også en slags [[/Intro|introduksjon]] for nye driftere. ====
+
Det finnes også en slags [[/Intro|introduksjon]] for nye driftere.
 
----
 
----
  
 
= [[Dokumentasjon|Nyttig for både bruk og drift]] =
 
= [[Dokumentasjon|Nyttig for både bruk og drift]] =
 
Se [[Dokumentasjon]]
 
Se [[Dokumentasjon]]
 +
 +
Se [[/Oversikt]]
 +
 +
= Rapporter og referater =
 +
Se [[/Driftsrapporter]]
 +
 +
Se [[/Driftsmøter]]
  
 
= Bare nyttig for drift =
 
= Bare nyttig for drift =
Line 21: Line 28:
 
* [[/DNS og dvask]] Legge til record på navnetjeneren vår, dvask
 
* [[/DNS og dvask]] Legge til record på navnetjeneren vår, dvask
 
* [[/Kerberos]] Oppsett av kerberos
 
* [[/Kerberos]] Oppsett av kerberos
 +
* [[/Subnett]] Om subnettet vårt og tunnellen til terminalrommet
 
* [[/Mediawiki]] Oppsett av mediawiki
 
* [[/Mediawiki]] Oppsett av mediawiki
 
* [[/Seriellkonsoll]] Oppsett av seriellkonsoll
 
* [[/Seriellkonsoll]] Oppsett av seriellkonsoll
 
* [[/TRAC]] Trac på dev.pvv.ntnu.no
 
* [[/TRAC]] Trac på dev.pvv.ntnu.no
 +
* [[/Databaser]] Databaseservere og relatert oppsett på PVV
 
* [[/Salt]] Dokumentasjon for SaltStack
 
* [[/Salt]] Dokumentasjon for SaltStack
 +
* [[Maskiner/Asgore]], [[Maskiner/Joshua]] og [[Maskiner/Andresbu]] Våre VM hoster
  
 
= Handling drift ofte utfører =
 
= Handling drift ofte utfører =
  
 
* [[Legge til bruker]]: Hvordan legge til en ny bruker på PVV.
 
* [[Legge til bruker]]: Hvordan legge til en ny bruker på PVV.
* [[Drift/Endre brukeres passord|Endre brukeres passord]] Endre brukeres passord
+
* [[Drift/Endre bruker i kadmin|Endre bruker i kadmin]] Endre brukeres passord
 
* [[Redigere kvote]]: Hvordan opprette/utvide diskplass for en bruker når han har betalt for utvidet kvote.
 
* [[Redigere kvote]]: Hvordan opprette/utvide diskplass for en bruker når han har betalt for utvidet kvote.
 
* [[Drift/Mail|Epost]]: Behandle epost.
 
* [[Drift/Mail|Epost]]: Behandle epost.
Line 38: Line 48:
 
* [[Drift/Oppdatere SSL-sertifikater|Oppdatere SSL-sertifikater]]
 
* [[Drift/Oppdatere SSL-sertifikater|Oppdatere SSL-sertifikater]]
 
* [[Starte etter strømbrudd]]: Hva må gjøres når strømmen har vært borte?
 
* [[Starte etter strømbrudd]]: Hva må gjøres når strømmen har vært borte?
 +
* [[Drift/Bytte ytre rotpassord]]: Når passordet til root er gammelt, eller et system har blitt kompromittert
  
 
== Annet ==
 
== Annet ==
 
* [[Drift/Backup|Backup]]
 
* [[Drift/Backup|Backup]]
* [[Drift/Maskininstallasjon|Installasjon av OS]]
+
* [[Drift/Oppsett_av_ny_maskin | Oppsett av ny maskin]]
 +
* <s>[[Drift/Maskininstallasjon|Installasjon av OS]]</s>
 
* [[Drift/Pakkeinstallasjon|Installasjon av programvare]]
 
* [[Drift/Pakkeinstallasjon|Installasjon av programvare]]
 
* OS-Drift
 
* OS-Drift
Line 51: Line 63:
 
* [[Drift/OpenVPN|Hvordan sette opp, konfigurere, og vedlikeholde en OpenVPN server]]
 
* [[Drift/OpenVPN|Hvordan sette opp, konfigurere, og vedlikeholde en OpenVPN server]]
 
* [[Drift/RootpassordReglement]]
 
* [[Drift/RootpassordReglement]]
* [http://www.pvv.ntnu.no/rootpassordskjema.ps Rootpassordskjema]
+
* [http://www.pvv.ntnu.no/drift/rootpassordskjema.ps Rootpassordskjema]
  
 
= Roteloftet =
 
= Roteloftet =
Line 63: Line 75:
 
= Administration =
 
= Administration =
  
The administration is responsible for maintaining the machines at PVV. Previously the administration was organized in separate groups, first with responsibility for certain machines, later for certain services, but has since 2002 been organized in a large administration group. In addition there exists a group that is responsible for the maintenance of the email system, and a [[CERT|security group]].
+
The administration is responsible for maintaining the machines at PVV. Previously the administration was organized in separate groups, first with responsibility for certain machines, later for certain services, but has since 2002 been organized in a large administration group. In addition, there exists a group that is responsible for the maintenance of the email system, and a [[CERT|security group]].
  
If you have general questions these should be directed to <b>drift(at)pvv.ntnu.no</b>, not to individual members of the administrative group. The coordinator of the administrative group at the moment is `orjane`.
+
If you have general questions these should be directed to <b>drift(at)pvv.ntnu.no</b>, not to individual members of the administrative group. The coordinator of the administrative group at the moment is `danio`.
  
 
Remember that the administration consists exclusively of volunteers. Nobody is paid to do this and nobody is working on it 24 hours a day, 365 days a year. Even so we will try our best to give good help and service to our users.
 
Remember that the administration consists exclusively of volunteers. Nobody is paid to do this and nobody is working on it 24 hours a day, 365 days a year. Even so we will try our best to give good help and service to our users.
  
The administrative group has no strong requirements to activity or experience to become a member, so even if you are new to craft it's completely possible to just observer and absorb in the beginning.
+
The administrative group has no strict requirements for activity or experience to become a member, so even if you are new to the craft it's completely possible to just observe and absorb in the beginning.
  
==== There also exists a kind of [[/Intro|introduction]] for fresh administrators. ====
+
There also exists a kind of [[/Intro|introduction]] for fresh administrators.
 
----
 
----
  
= [[Dokumentasjon|Usefull for both users and administrators]] =
+
= Meetings =
 +
See [[/Driftsrapporter]]
 +
 
 +
= [[Dokumentasjon|Useful for both users and administrators]] =
 
See [[Dokumentasjon]]
 
See [[Dokumentasjon]]
 +
See [[/Oversikt]]
  
 
= Only useful for administrators =
 
= Only useful for administrators =
Line 83: Line 99:
 
* [[/DNS og dvask|DNS and dvask]] Add records to our name-server, dvask
 
* [[/DNS og dvask|DNS and dvask]] Add records to our name-server, dvask
 
* [[/Kerberos]] Setup of kerberos
 
* [[/Kerberos]] Setup of kerberos
 +
* [[/Subnett]] About our subnet and the tunnel to the terminal room
 
* [[/Mediawiki]] Setup of mediawiki
 
* [[/Mediawiki]] Setup of mediawiki
 
* [[/Seriellkonsoll|Serial console]] Setup of serial console
 
* [[/Seriellkonsoll|Serial console]] Setup of serial console
Line 90: Line 107:
 
= Actions the administration often execute =
 
= Actions the administration often execute =
 
* [[Legge til bruker|Adding new users]]: How to add a new user on PVV.
 
* [[Legge til bruker|Adding new users]]: How to add a new user on PVV.
* [[Drift/Endre brukeres passord|Change users password]] Change a users password
+
* [[Drift/Endre bruker i kadmin|Change user in kadmin]] Change a users password
 
* [[Redigere kvote|Edit quota]]: How to create/extend disc space for a user when he's paid for an extended quota.
 
* [[Redigere kvote|Edit quota]]: How to create/extend disc space for a user when he's paid for an extended quota.
 
* [[Drift/Mail|Mail]]: Process email.
 
* [[Drift/Mail|Mail]]: Process email.
Line 99: Line 116:
 
* [[Drift/Oppdatere SSL-sertifikater|Update SSL-certificates]]
 
* [[Drift/Oppdatere SSL-sertifikater|Update SSL-certificates]]
 
* [[Starte etter strømbrudd|Restarting after power outage]]: What has to be done when the power has been gone?
 
* [[Starte etter strømbrudd|Restarting after power outage]]: What has to be done when the power has been gone?
 +
* [[Drift/Bytte ytre rotpassord|Changing the root password]]: How to change the root password when it might have been compromised
  
 
== Other ==
 
== Other ==
Line 111: Line 129:
 
** [[Drift/SUSE|Administration/SUSE]]
 
** [[Drift/SUSE|Administration/SUSE]]
 
* [[Drift/RootpassordReglement|Administration/Root password rules]]
 
* [[Drift/RootpassordReglement|Administration/Root password rules]]
* [http://www.pvv.ntnu.no/rootpassordskjema.ps Root password scheme]
+
* [http://www.pvv.ntnu.no/rootpassordskjema.ps Root password scheme] (Fungerer ikke)
  
 
= The Attic of Miscellaneous =
 
= The Attic of Miscellaneous =

Latest revision as of 10:02, 11 March 2023

English

Drift har ansvaret for å drive maskinene på PVV. Tidligere var drift organisert i egne grupper, først med ansvar for bestemte maskiner, deretter for bestemte tjenester, men har siden 2002 vært organisert i en stor driftsgruppe. I tillegg finnes en gruppe med ansvar for drift av e-postsystemet og en sikkerhetsgruppe.

Dersom du har generelle spørsmål skal disse sendes drift(at)pvv.ntnu.no, ikke til enkelpersoner som er med i driftsgruppa. Driftskoordinator er p.t. `danio`.

Husk at drift utelukkende består av frivillige. Ingen får betalt for å gjøre dette og ingen driver med dette 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi vil likevel gjøre vårt beste for å gi god hjelp og service til våre brukere.

Driftsgruppen har ingen strenge krav til aktivitet eller erfaring for å bli medlem, så selv om du er ny i virket går det fint an å bare observere og absorbere i begynnelsen.

Det finnes også en slags introduksjon for nye driftere.


Nyttig for både bruk og drift

Se Dokumentasjon

Se /Oversikt

Rapporter og referater

Se /Driftsrapporter

Se /Driftsmøter

Bare nyttig for drift

Handling drift ofte utfører

Annet

Roteloftet

Sider som egentlig ikke er relevante lenger.

Administration

The administration is responsible for maintaining the machines at PVV. Previously the administration was organized in separate groups, first with responsibility for certain machines, later for certain services, but has since 2002 been organized in a large administration group. In addition, there exists a group that is responsible for the maintenance of the email system, and a security group.

If you have general questions these should be directed to drift(at)pvv.ntnu.no, not to individual members of the administrative group. The coordinator of the administrative group at the moment is `danio`.

Remember that the administration consists exclusively of volunteers. Nobody is paid to do this and nobody is working on it 24 hours a day, 365 days a year. Even so we will try our best to give good help and service to our users.

The administrative group has no strict requirements for activity or experience to become a member, so even if you are new to the craft it's completely possible to just observe and absorb in the beginning.

There also exists a kind of introduction for fresh administrators.


Meetings

See /Driftsrapporter

Useful for both users and administrators

See Dokumentasjon See /Oversikt

Only useful for administrators

Actions the administration often execute

Other

The Attic of Miscellaneous

Pages that aren't strictly relevant anymore.