Difference between revisions of "Drift"

From Programvareverkstedet
Jump to navigation Jump to search
(Added a link to the mail page for maintenance)
m (Added alternative names for some links to make them prettier in the text)
Line 26: Line 26:
  
 
* [[Legge til bruker]]: Hvordan legge til en ny bruker på PVV.
 
* [[Legge til bruker]]: Hvordan legge til en ny bruker på PVV.
* [[Drift/Endre brukeres passord]] Endre brukeres passord
+
* [[Drift/Endre brukeres passord|Endre brukeres passord]] Endre brukeres passord
 
* [[Redigere kvote]]: Hvordan opprette/utvide diskplass for en bruker når han har betalt for utvidet kvote.
 
* [[Redigere kvote]]: Hvordan opprette/utvide diskplass for en bruker når han har betalt for utvidet kvote.
* [[Drift/Mail]]: Behandle epost.
+
* [[Drift/Mail|Epost]]: Behandle epost.
 
* [[Planlagt nedetid]]: Prosedyre for varsling av planlagt nedetid.
 
* [[Planlagt nedetid]]: Prosedyre for varsling av planlagt nedetid.
 
* [[Systembrukere]]: Regler for systembrukere.
 
* [[Systembrukere]]: Regler for systembrukere.
Line 84: Line 84:
 
= Actions the administration often execute =
 
= Actions the administration often execute =
 
* [[Legge til bruker|Adding new users]]: How to add a new user on PVV.
 
* [[Legge til bruker|Adding new users]]: How to add a new user on PVV.
* [[Drift/Endre brukeres passord|Administration/Change users password]] Change a users password
+
* [[Drift/Endre brukeres passord|Change users password]] Change a users password
 
* [[Redigere kvote|Edit quota]]: How to create/extend disc space for a user when he's paid for an extended quota.
 
* [[Redigere kvote|Edit quota]]: How to create/extend disc space for a user when he's paid for an extended quota.
* [[Drift/Mail|Maintenance/Mail]]: Process email.
+
* [[Drift/Mail|Mail]]: Process email.
 
* [[Planlagt nedetid|Planed downtime]]: Procedure for notifying planed downtime.
 
* [[Planlagt nedetid|Planed downtime]]: Procedure for notifying planed downtime.
 
* [[Systembrukere|System users]]: Rules for system users.
 
* [[Systembrukere|System users]]: Rules for system users.

Revision as of 19:59, 13 September 2015

English

Drift har ansvaret for å drive maskinene på PVV. Tidligere var drift organisert i egne grupper, først med ansvar for bestemte maskiner, deretter for bestemte tjenester, men har siden 2002 vært organisert i en stor driftsgruppe. I tillegg finnes en gruppe med ansvar for drift av e-postsystemet og en sikkerhetsgruppe.

Dersom du har generelle spørsmål skal disse sendes drift(at)pvv.ntnu.no, ikke til enkelpersoner som er med i driftsgruppa. Driftskoordinator er p.t. `orjane`.

Husk at drift utelukkende består av frivillige. Ingen får betalt for å gjøre dette og ingen driver med dette 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Vi vil likevel gjøre vårt beste for å gi god hjelp og service til våre brukere.

Driftsgruppen har ingen strenge krav til aktivitet eller erfaring for å bli medlem, så selv om du er ny i virket går det fint an å bare observere og absorbere i begynnelsen. Det finnes også en slags introduksjon for nye driftere.

Nyttig for både bruk og drift

Se Dokumentasjon

Bare nyttig for drift

Handling drift ofte utfører

Annet

Roteloftet

Sider som egentlig ikke er relevante lenger.

Administration

The administration is responsible for maintaining the machines at PVV. Previously the administration was organized in separate groups, first with responsibility for certain machines, later for certain services, but has since 2002 been organized in a large administration group. In addition there exists a group that is responsible for the maintenance of the email system, and a security group.

If you have general questions these should be directed to drift(at)pvv.ntnu.no, not to individual members of the administrative group. The coordinator of the administrative group at the moment is `orjane`.

Remember that the administration consists exclusively of volunteers. Nobody is paid to do this and nobody is working on it 24 hours a day, 365 days a year. Even so we will try our best to give good help and service to our users.

The administrative group has no strong requirements to activity or experience to become a member, so even if you are new to craft it's completely possible to just observer and absorb in the beginning. There also exists a kind of introduction to the new administrators.

Usefull for both users and administrators

See Dokumentasjon

Only useful for administrators

Actions the administration often execute

Other

The Attic of Miscellaneous

Pages that aren't strictly relevant anymore.